"ТМ - ЕЛЕКТРОНИК"

За фирмата | Хоби китове | Разпространение

Кит  Наименование  Цена в лева  Забележка  
100 Универсална печ. платка 5.40 1 dm2
101 Универсална печ. платка 5.40 1 dm2
102 Универсална печ. платка 5.40 1 dm2
103 Универсална печ. платка 1.40 0.25 dm2
104 Универсална печ. платка 1.40 0.25 dm2
105 Универсална печ. платка 2.70 0.5 dm2
106 Универсална печ. платка 2.70 0.5 dm2
107 Универсална печ. платка 2.70 0.5 dm2
108 Универсална печ. платка 5.40 1 dm2
109 Универсална печ. платка 2.70 0.5 dm2
110 Универсална печатна платка 5,40 1 dm2
111 Универсална печатна платка 2,70 0.5 dm2
112 Универсална печатна платка 5,40 1 dm2
113 Универсална печатна платка 1,40
200 Регулируем стабилизатор /1,2-20/V/5V/12V/VX/1A 8,00  
201 Стабилизатор +/-12V/150 mA 8,00  
201 Стабилизатор +/-12V/150 mA с трансформатор 13,00  
202 Безтрансформаторен стабилизатор 12V/150 mA 5,50  
203 Регулируем стабилизатор /1,2-20/V/3V/5V/9V/12/VX/5A 12,40  
204 Регулируемо опорно напрежение 1,80  
300 Устройство за защита на озвучителни тела 6,00  
301 Алармена система за автомобил 10,00  
302 Алармена система за жилище 10,00  
303 Електронна защита по ток 4,40  
400 Функционален генератор 20,00  
401 Генератор на триъгълни импулси 1KHz 1,80  
402 Импулсен генератор 6,20  
403 Преобразувател напрежение - честота 5,20  
500 HI-FI нискочестотен усилвател крайно стъпало 20W/5W/2,5W 7,60  
501 HI-FI стерео усилвател 2x40W с управление 19,40  
502 Долби В 9,50  
503 СТЕРЕО ПРЕДУСИЛВАТЕЛ 5,75  
600 Индикатор за мрежово напрежение 220V със светодиод 1,50  
601 Светодиоден индикатор на мощност 3,00  
602 Стерео логаритмичен нивоиндикатор UV и пиков 18,00  
800 Сирена 5,00  
900 Регулатор на мощност 5,20  
901 Регулатор на мощност 2,6 KW 5,70  
901 сглобен Регулатор на мощност, сглобен 13,00  
902 Двустепенен регулатор на мощност 1,80  
903 Регулатор на мощност 3,5 kW 6,60  
904 Регулатор на мощност 5,7 kW 9,00  
1000 Характериограф 6,40  
1001 Тестер за диоди, тиристори и симистори 2,60  
1002 Тестер за операционни усилватели 9,00  
1003 Тестер за транзистори 3,40  
1004 Пробник за логически нива 2,80  
1005 Тестер за проверка на елементи 6,00  
1006 ß - измерител 5,20  
1007 Приставка към мултиметър за измерване на кондензатори до 2000/20000 μF 8,00  
1008 Честотомер 38,00  
1008 сглобен Честотомер - сглобен 54,00  
1009 Прецизен микропроцесорен таймер 32,00  
Генератор с честотомер - сглобен Функционален генератор с честотомер за вътрешно и външно измерване - сглобен
Технически характеристики съгласно тези за китове: 201, 400 и 1008.
220,00  
Индикатор за състоянието на паркоместо 130,00